Wednesday, 21 September 2011

^_^

Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan juga seorang ayah kerana anaknya dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila keduanya ingin menyapih(menghentikan penyusuan sebelum dua tahun), dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.


(Tafsiran terbitan Al-Hidayah House of Qur'an Sdn Bhd.)

p/s : Ya Allah kau murahkan la rezeki anakku dan pelihara la die dari segala musibah amin...

No comments:

Post a Comment